முட்டை போக்குவரத்து தீர்வு

 • முட்டைத் தட்டுக்கு வசதி செய்து நிலைப்படுத்தும் முட்டையை சுமந்து செல்லும் கிளாப்போர்டுக்கான சாதனம்

  முட்டைத் தட்டுக்கு வசதி செய்து நிலைப்படுத்தும் முட்டையை சுமந்து செல்லும் கிளாப்போர்டுக்கான சாதனம்

  பொருள்: உயர்தர பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது, உறுதியானது, நீடித்தது மற்றும் துவைக்கக்கூடியது.
  பெரிய திறன்: முட்டை வைத்திருப்பவர் 30 முட்டைகளை வைத்திருக்க முடியும், ஒவ்வொரு முட்டையும் முட்டை அமைப்பாளரில் தனித்தனியாக வைக்கப்படும், எனவே அவை மோதி உடைந்துவிடும் என்று நீங்கள் கவலைப்படத் தேவையில்லை.
  பல்நோக்கு: முட்டை சேமிப்பு தட்டு குளிர்சாதன பெட்டி, உறைவிப்பான், கவுண்டர்டாப், அமைச்சரவை, சரக்கறை, பண்ணை, முகாம் மற்றும் சுற்றுலாவிற்கு ஏற்றது.நீங்கள் அதிக முட்டைகளை சேமிக்க வேண்டும் என்றால் அவற்றை அடுக்கி வைக்கவும்.
  அடுக்கி வைக்கக்கூடியது: இந்த முட்டை தட்டுகள் பயன்படுத்தப்படாதபோது அடுக்கி வைக்கப்படும்.அது நிறைய இடத்தை மிச்சப்படுத்தும்.
  முட்டைகளைப் பாதுகாக்கவும்: முட்டைக் கொள்கலனுக்குள் இருக்கும் பள்ளம் வடிவமைப்பு, முட்டைகளின் குலுக்கல் மற்றும் அதிர்வைக் குறைத்து தடுக்கும், இது உங்கள் முட்டைகளை சிறப்பாகப் பாதுகாக்கும்.